FRANCHISE FOR SPA HOTELS & GYMS

DIET PROGRAMS FOR HOME USE

Dr Bardadyn Weight Loss Clinic

Przycisk

FRANCHISE FOR SPA HOTELS & GYMS

DIET PROGRAMS FOR HOME USE

Przycisk

Polityka Prywatności

 

Korzystając ze stron internetowych firmy Dr Bardadyn akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które prezentujemy poniżej.

Zasady polityki prywatności określone poniżej dotyczą tylko stron internetowych, których właścicielem jest firma Dr Bardadyn.

Nie dotyczą one witryn, do których można przechodzić ze strony firmy Dr Bardadyn (np. stron internetowych hoteli).

Po opuszczeniu naszej strony internetowej  prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.

 

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych:

 

Powierzone dane osobowe są przetwarzane przez firmę Dr Bardadyn z siedzibą w Warszawie przy ul. Gdańskiej 3 lok. 14, wyłącznie w celach realizacji zamówień oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, i nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych Sklepu. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

Dane zbierane podczas transakcji zakupu:

W trakcie zakupu towarów znajdujących się w naszym sklepie internetowym zbierane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

Operatorem płatności jest firma PayPal., która zapewnia wysokie bezpieczeństwo transakcji, a numery kart płatniczych nie są przekazywane do Sklepu ani nigdzie nie są przechowywane. Więcej o bezpieczeństwie płatności PayPal znajdziesz tutaj.

 

Dane zbierane automatycznie:Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

 

Dane zbierane w czasie kontaktu z Klientem:W przypadku kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty e-mail Klient przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego.

 

Wykorzystanie danych:

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania płatności oraz wysłania zamówionego towaru. Dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zakupu.Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.Dane zbierane w trakcie korespondencji z Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na jego zapytanie.W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane Klienta mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Kontakt z Użytkownikiem strony internetowej:

Klient, który dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym, otrzyma od nas e-mail ze szczegółami zamówienia. W ważnych przypadkach dotyczących zakupu towaru, możemy również kontaktować się z Klientem telefonicznie.

 

Bezpieczeństwo:

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 

Zmiany polityki prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

 

Regulamin korzystania z konsultacji Dr Bardadyn Weight Loss Clinic

 

Usługodawcą świadczenia usług jest firma:

Dr Bardadyn Marek Bardadyn z siedzibą 01-633 Warszawa ul. Gdańska 3/14 NIP: 525-107-67-82, Regon: 011921740 zwanym dalej "Usługodawcą"

Przedmiotem usługi jest przygotowywanie zindywidualizowanych planów dietetyczno-zdrowotnych.

Kontakt z Pacjentem następuje przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy a także kontakt mailowy, telefoniczny i audio-wideo np za pośrednictwem aplikacji WatsAp.

Przedmiotem Konsultacji są usługi zdrowotne z zakresu dietetyki, przy czym informacja na temat zalecanego sposobu żywienia lub też ogólne informacje dotyczące zdrowego sposobu odżywiania się, aktywności fizycznej i suplementacji, są udzielane w oparciu o dane dotyczące stanu zdrowia Pacjenta.

Usługodawca jest obowiązany do dochowania należytej staranności oraz do świadczenia usług należytej jakości, a konsultacji udzielają wyłącznie lekarze oraz osoby posiadające wykształcenie z zakresu dietetyki.

Konsultacje mogą być świadczone wyłącznie na rzecz osób fizycznych, które spełniają zdefiniowane poniżej warunki udzielenia im Konsultacji: są pełnoletnie, wypełnią formularz konsultacyjny dostępny na stronie Usługodawcy, wniosą opłatę za konsultację oraz zaakceptują regulamin świadczenia Usługi.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH § Strona 5 z 8 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: kontakt@konsultacje-lekarskie.pl). 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 12)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą. 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 3. Z zastrzeżeniem pkt. 12 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 12 ust. 4 Regulaminu. 4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej 14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Al. Ignacego Daszyńskiego 12 /4U, 31-534 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@konsultacje-lekarskie.pl. 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 

 

 

 

 

Regulamin

Sklep internetowy Dr Bardadyn prowadzony jest pod adresem www.dietastrukturalna.pl przez:Dr Bardadyn, z siedzibą 01-633 Warszawa, ul. Gdańska 3 lok.14,NIP 525-107-67-82, REGON 011921740.Regulamin Sklepu Dr BardadynInformacje wstępne: 

1. Sklep internetowy Dr Bardadyn prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Dr Bardadyn są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Dr Bardadyn są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu  zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Dr Bardadyn zamówienia złożonego przez Klienta. 

5. Dr Bardadyn zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników. Nie dotyczy to produktów juz zamówionych. 

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Dr Bardadyn nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki. 

7. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. 

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sklep Dr Bardadyn  na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Formy dostawy i płatności:Zamówiony towar dostarczamy na terenie Polski za pomocą firmy kurierskiej DPD. Cena brutto przesyłki jest zależna od wagi oraz obszaru dostawy przesyłki i jest widoczna przed złożeniem zamówienia.Możliwe są następujące formy płatności:  

  • płatność przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru,  
  • przelew tradycyjny - przelewasz należność za zakup na nasze konto bankowe w BZ WBK po złożeniu zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty, towar pakujemy i wysyłamy. W tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia.
  • przelew elektroniczny – po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową twojego banku, w którym dokonasz płatności online. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Za bezpieczeństwo transakcji odpowiada firma eCard S.A. Możliwe są następujące przelewy elektroniczne: mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płacę z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę iPKO (PKO BP), Płacę z Inteligo (Inteligo), Pekao24przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), Płacę z ING (ING), Płacę z Alior Bank (Alior Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płacę z Eurobank (Eurobank S.A.), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Płace z BOŚ (BOŚ), Millenium (Millenium Bank), Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank). Więcej o tej formie płatności: http://www.ecard.pl/eprzelewy.htm.
  • karta kredytowa – akceptujemy karty: Visa, MasterCard, Maestro, American Express. Po złożeniu zamówienia zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę internetową firmy eCard S.A. w celu dokonania płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. eCard S.A. zapewnia wysokie bezpieczeństwo transakcji, a numery kart płatniczych nie są przekazywane do Sklepu ani nigdzie nie są przechowywane. Więcej o bezpieczeństwie transakcji: http://www.ecard.pl/platnosci-karta-bezpieczenstwo.htm.
  • PayPal – po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową firmy PayPal, na której będziesz mógł zalogować się do swojego konta PayPal i dokonać płatności. Dane twojej karty kredytowej i rachunku bankowego są bezpieczne w systemie PayPal i nie są przekazywane do Sklepu. Należność jest pobierana po autoryzacji transakcji PayPal. Więcej informacji na temat tej metody płatności znajdziesz tutaj: http://www.paypal.pl/pl.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Dr Bardadyn zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

 

Czas realizacji zamówienia:Przybliżony czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych) wynosi 1-4 dni. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.Sklep Dr Bardadyn nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie. Kurier DPD ma obowiązek dostarczyć przesyłkę na terenie Polski w ciągu 1 do 2 dni roboczych.W przypadku odmowy przyjęcia opłaconej przesyłki i jej zwrotu do Sklepu Dr Bardadyn, Kupującemu zwracany jest koszt produktu, bez kosztu dostawy.Zasady użytkowania książek i jadłospisów:Właścicielem praw autorskich do wszystkich dostępnych w sklepie internetowym książek i jadłospisów jest firma Dr Bardadyn. Jadłospisy Dr Bardadyn są przeznaczone do indywidualnego stosowania w warunkach domowych. Nie wolno stosować ich w celach komercyjnych, kopiować, udostępniać  osobom trzecim oraz upubliczniać w całości lub fragmentach w jakiejkolwiek postaci.Informacje prezentowane na tej stronie internetowej oraz zawarte w produktach dostępnych w sklepie internetowym mają wyłącznie charakter edukacyjny. Zawartość strony nie jest przeznaczona, aby zastępować profesjonalną poradę medyczną, diagnozowanie lub leczenie. Jeśli w związku z informacjami zawartymi na tej stronie masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, to przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek dzałań z zakresu opieki zdrowotnej, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 

Plany dietetyczne do użytku domowego

 

Zamów spersonalizowany program dietetyczny do użytku domowego stworzony specjalnie dla Ciebie przez Dr Bardadyn Weight Loss Clinic. 

 

Doskonale zbilansowane plany dietetyczne Dr Bardadyn zapewniają tysiącom ludzi szybkie wyniki odchudzania i inne korzyści zdrowotne. Wśród pacjentów Dr Bardadyn są znane na całym świecie gwiazdy, politycy, wybitni członkowie rodzin królewskich i gwiazdy sportu.

Osiągnij te same świetne wyniki, korzystając ze spersonalizowanego programu diety przygotowanego zgodnie z Twoim aktualnym stanem zdrowia przez zespół lekarzy i dietetyków Dr Bardadyn Weight Loss Clinic.

 

To łatwiejsze, niż myślisz.

W ciągu 72 godzin od wypełnienia poniższego formularza otrzymasz spersonalizowany program diety odchudzającej i terapeutycznej, który najlepiej odpowiada Twoim aktualnym potrzebom zdrowotnym i pozwoli szybko osiągnąć oczekiwaną masę ciała. Dokumenty konsultacyjne zostaną przesłane pocztą elektroniczną w formie pliku pdf, który będzie zawierał:

 

1. Spersonalizowany 7-dniowy plan dietetyczny, którego potrzebujesz, aby osiągnąć cele w zakresie odchudzania i zdrowia, wraz ze szczegółowymi przepisami przygotowania posiłków. 

 

2. Instrukcję korzystania z programu. 

 

3. Tabelę „Kontroluj efekty kuracji”. 

 

4. 15-minutowy program codziennych ćwiczeń przyspieszających spalanie kalorii, wzmacniających i odmładzających. 

 

5. Wskazówki dla Ciebie od Dr Bardadyn na temat odchudzania i zdrowego stylu życia. 

 

Koszt programu diety wynosi 299,00 PLN. Płatności dokonasz na końcu formularza za pomocą bezpiecznej platformy PayPal.  

 

Wypełnij poniższy formularz i zacznij już teraz!

Copyright © by Dr Bardadyn 2017. All rights reserved.